top of page

PT online coachning

  • 30 minuter
  • Ingår i PT online
  • Online

Beskrivning av tjänsten

Ett coachningstillfälle per vecka ingår i PT online. För att genomföra en livsstilsförändring som håller i längden behöver man jobba på det mentala planet. Därför erbjuds du som PT online-kund coachande samtal. Här jobbar jag utifrån metoden KBT, Kognitiv beteendeterapi, vilket är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Därför kommer vi även samtala kring dina nuvarande beteenden och tankemönster samt om du har behov av att jobba med dem. Jag hjälper dig även med att sätta upp realistiska mål utefter dina förutsättningar och din livssituation samt att hitta din inre motivation och hur du kan upprätthålla den på längre sikt.


Avbokningspolicy

För att om- eller avboka. Kontakta mig senast 24h innan mötet.


Kontaktuppgifter

+ 0765005108

catrin.tengblad@icloud.com

Hasselstigen 50, Segeltorp, 14171

bottom of page