top of page

Blogg

Nytt år - nya mål

Nytt år innebär ofta nyårslöften. Men många nyårslöften blir aldrig infriade. Här kommer några tips på hur du kan sätta upp mål och tänka kring dessa mål för att öka din motivation så att chansen till att uppnå dina nyårslöften blir större.

Först och främst är et viktigt fundera på vad du ska ha som mål. Ett sätt kan vara att brainstorma genom att skriva ner allt du önskar dig i livet utan att begränsa dig till om du har möjlighet att uppnå dem. Sen tar du ut de som är viktigast för dig just nu, ca 10 st och graderar dem från 1-10.

Fokusera på de översta 2-3 sakerna. Det finns studier som visar att vi inte kan fokusera på för många saker i taget. 2-3 mål är lagom att sätta för att kunna behålla fokus på målen.

När du valt ut dina mål. Är det dags att fundera på veta varför du vill nå dina mål. Vad vill du ska ha förändrats, vad vill du uppnå, vad skulle få dig att kämpa för att uppnå målet oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen, vad ger det dig personligen? Tänk dig in i att du nått ditt mål, hur känns det? Det är till exempel många som har som mål att gå ner i vikt. Fundera då på varför du vill gå ner i vikt, vad skulle bli annorlunda, hur skulle det kännas och vad är du beredd att försaka för att komma dit?

Skriv ner dina mål. När du skriver ner dina mål ger du dem mer kraft genom att tydliggöra dina intentioner. Tänk på dem som en riktning i livet.

Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål. När du har bestämt dina långsiktiga mål kan du bryta ner dem och sätta delmålen som de mer kortsiktiga målen. Se alltid till att dina kortsiktiga mål stödjer dina mål på längre sikt.

Se över målen med jämna mellanrum för att se om något behöver ändras. När du ser över dina mål befäster du dem och gör dem till en del av din vardag.

Ge inte upp! När du har satt dina mål gäller det att du inte ger upp. Vi vet alla hur lätt det är att fokusera på nyårslöftet i januari och februari men det gäller att du jobbar mot dina mål under hela året.

Sätt SMARTA mål

S: Specifikt – Ditt mål ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt. Om du har som mål att åka ett längdåkningslopp ska du inte bara skriva att du tänker åka ett skidlopp utan tala om att du till exempel avser att åka Vasaloppet.

M: Mätbart – Det är bra om ditt mål går att kvantifiera. Då är det lättare att mäta huruvida du har uppnått önskat resultat. I stället för att skriva att du vill bli starkare, skriv hur många kilo du ska ta i knäböj.

A: Accepterat - att målet ska vara accepterat av alla inblandade. Och det är förstås en förutsättning om ni är en grupp som ska åstadkomma något. Men här är det även viktigt att din omgivning är med på och beredda att stötta dig på din väg mot ditt mål.

R: Realistiskt – Här handlar det om att sätta mål som är utmanande men som ändå känns möjliga att uppnå. Töj gärna på dina egna gränser och gå utanför din bekvämlighetszon men se till att målen fortfarande känns så realistiska att de lockar dig.

T: Tidsbestämt – När ska du uppnå det satta målet? Ett mål utan tidsgräns är en dröm sägs det och nog ligger det något i det. Sätt ett datum när du ska ha uppnått ditt mål!

A: Agera/actionable - att agera och göra. Till exempel jag ska träna 3 ggr/vecka. Boka in dina träningspass i din kalender då kan du inte boka in något annat den tiden.


Kategorier
Arkiv
Följ mig
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page